30 Cdo 194/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 194/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Alfa Inkaso, s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 29050910, zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská 27, proti povinnému J. H. , pro 52.800 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 43EXE 4989/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 19. září 2013, č. j. 24Co 2147/2013-59, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 19. září 2013, č. j. 24Co 2147/2013-59, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. ledna 2014 JUDr. Vladimír M i k u š e k
předseda senátu