30 Cdo 1931/2004
Datum rozhodnutí: 16.09.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1931/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky ve věci péče o nezletilou V. Z., v řízení zastoupenou Městskou částí P., jako opatrovníkem, dcerou V. Z., a J.Z., o nařízení předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 10 Nc 55/2003, o dovolání matky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. prosince 2003, č.j. 64 Co 539/2003-68, t a k t o :

Dovolání matky se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené věci Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 11.srpna 2003, č.j. 10 Nc 56/2003-36 podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř.") rozhodl o předání nezletilé Valérie do péče otce.

O odvolání matky proti uvedenému rozhodnutí soudu prvního stupně rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. prosince 2003, č.j. 64 Co 539/2003-68 tak, že toto rozhodnutí potvrdil.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podala matka dovolání datované dne 4. května 2004.

Dovolání matky není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolací soud uvážil, že přípustnost dovolání v této věci není založena ani na základě ustanovení § 237 o.s.ř. (když možnost dovolání v této věci vylučuje především již úprava obsažená v ustanovení § 237 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), resp. na podkladě ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., když nejsou naplněny předpoklady obsažené

v těchto ustanoveních. Protože tedy není dán žádný z případů přípustnosti dovolání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolání matky jako nepřípustné odmítl (243b odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 218 písm. c/ téhož zákona a též s přihlédnutím k ustanovení § 241b odst. 2 věta za středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v.r.

předseda senátu