30 Cdo 186/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 186/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné WILK Boskovice, s.r.o. , se sídlem v Boskovicích, 17. listopadu 2131, identifikační číslo osoby 25303201, zastoupené Adamem Wilkem, advokátem se sídlem v Boskovicích, Masarykovo nám. 36/35, proti povinné Biopower Group, s. r. o . , se sídlem v Praze 3, Kubelíkova 1224/42, identifikační číslo osoby 247 76 343, pro 52.800 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35EXE 4656/2012, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 28. srpna 2013, č. j. 29Co 355/2013-37, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 28. srpna 2013, č. j. 29Co 355/2013-37, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu