30 Cdo 1796/2002
Datum rozhodnutí: 17.01.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1796/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně A. M., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. L., zastoupenému advokátkou, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 10 C 293/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. března 2002, č. j. 26 Co 614/2001-190, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 3. 2002, č. j. 26 Co 614/2001-190, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. 8. 2001, č. j. 10 C 293/97-172, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu