30 Cdo 1769/2002
Datum rozhodnutí: 07.05.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1769/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobců A) O. H., B) M. H. a C) J. H., zastoupených advokátkou, proti žalovaným 1) D. D. a 2) S. S., zastoupeným advokátem, o určení pasiv dědictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 9 C 374/99, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2002, č. j. 11 Co 453/2001-145, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2002, č. j. 11 Co 453/2001-145, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. 8. 2001, č. j. 9 C 374/99-112, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce - s ohledem na to, že v dovolání byl uplatněn, jak vyplývá z jeho obsahu, dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. - zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. května 2003

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu