30 Cdo 176/2004
Datum rozhodnutí: 05.02.2004
Dotčené předpisy: § 104a předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 176/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobců:

A) J. V., B) D. H., C) Z. V., D) B. P., E) M. J., proti N. d. s., o určení souladu rozhodnutí se zákonem a stanovami, takto :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Věc se postupuje k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Toto usnesení neobsahuje odůvodnění (§ 169 odst. 2, § 104a o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2004

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu