30 Cdo 1755/2014
Datum rozhodnutí: 22.05.2014
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř.30 Cdo 1755/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné TARXAN Consulting s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Jizerská 1076/2, identifikační číslo osoby 28127978, proti povinnému B. D., pro 15.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 48EXE 1811/2013, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. prosince 2013, č. j. 8Co 2474/2013-68, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud částečně potvrdil a částečně změnil usnesení z 5. září 2013, č. j. 48EXE 1811/2013-13, kterým okresní soud zastavil exekuci a rozhodl o nákladech exekučního řízení a exekuce, podala oprávněná dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu