30 Cdo 1710/2013
Datum rozhodnutí: 04.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 1710/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce K. M. , zastoupeného JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Symfonická 1496/9, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky ve výši 494.100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 16/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2013, č. j. 16 Co 31/2013-68, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 10. 2012, č. j. 26 C 16/2012 51, se zastavuje.
II. Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2013, č. j. 16 Co 31/2013-68, se odmítá .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 10. 2012, č. j. 26 C 16/2012 51, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu.
Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2013, č. j. 16 Co 31/2013-68, Nejvyšší soud podle § 243c o. s. ř. odmítl jako nepřípustné. Rozsudek odvolacího soudu stojí mj. jiné na právním závěru, že je žalovaný nárok promlčen. Ten dovolatel nijak nezpochybnil a nelze proto uzavřít, že by napadené rozhodnutí stálo (výlučně) ve smyslu § 237 o. s. ř. na vyřešení právní otázky, které považuje dovolatel za nesprávné. Řečeno jinak, ani odlišné vyřešení jím vymezeného předmětu dovolacího řízení by se nemohlo v jeho poměrech nijak projevit, což činí jeho dovolání nepřípustným (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, uveřejněný pod č. 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 4. září 2013
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu