30 Cdo 1705/2017
Datum rozhodnutí: 23.05.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1705/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o 490 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10 243/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2017, č. j. 20 Co 46/2017-83, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2016, č. j. 20 Co 429/2016-68, jehož součástí byla žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Tato žádost byla zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5. 1. 2017, č. j. 32 Nc 10 243/2015-77, ve spojení v záhlaví uvedeným usnesením Městského soudu v Praze, proti němuž podal žalobce projednávané dovolání. Žalobce nebyl při podání dovolání zastoupen podle § 241 o. s. ř.
Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. 5. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu