30 Cdo 1704/2002
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1704/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce České republiky Finančního úřadu ve Frýdku Místku, Frýdek Místek, Na Poříčí č. 3208, proti žalovanému T. F., s. r. o., zastoupenému advokátkou, o neúčinnost kupních smluv, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 18 C 288/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2002, č. j. 9 Co 241/2002-152, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2002, č. j. 9 Co 241/2002-152, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 7. 1. 2002, č. j. 18 C 288/99-135, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu