30 Cdo 1679/2002
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1679/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce K. M., zastoupeného advokátkou, proti žalované České republice Magistrátu města P., o určení, že žalobce je závětním dědicem, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 11 C 259/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. dubna 2002, č.j. 14 Co 192/2002-67, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 4. 2002, č. j. 14 Co 192/2002-67, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Plzeň - město ze dne 15. 11. 2001, č. j. 11 C 259/2000-50, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu