30 Cdo 1678/2009
Datum rozhodnutí: 28.01.2010
Dotčené předpisy: § 239 odst. 3 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
30 Cdo 1678/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce
F. O.,
proti žalovanému
MUDr. J. D.,
pověřenci vedením odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje ,
o nařízení předběžného opatření
v řízení o ochranu osobnosti
,
vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 Nc 52/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. června 2008, č.j. 1 Co 145/2008-13, takto:


Dovolání žalobce
se odmítá.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):Krajský soud v Brně usnesením ze dne 10. dubna 2008, č.j. 24 Nc 52/2008-5, odmítl návrh na nařízení předběžného opatření na
doplacení upírané zákonem stanovené paušální částky na údržbu nemovitosti (rod. domku) 651,- Kč, a to ode dne 2. dubna 2007 .
K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 23. června 2008, č.j. 1 Co 145/2008-13, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu dále jen o.s.ř. ) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a uvážil, že dovolání není v této věci přípustné, neboť přípustnost dovolání v případě, že byl odmítnut návrh na předběžné opatření, vylučuje ustanovení § 239 odst. 3, věta za středníkem o.s.ř. Dovolání bylo proto odmítnuto jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 218 písm. c/ téhož zákona.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. ledna 2010


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu