30 Cdo 1632/2003
Datum rozhodnutí: 01.09.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1632/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně J. M., zastoupené advokátkou, o způsobilost k právním úkonům, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10, pod sp. zn. Nc 1013/96, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2003, č.j.

53 Co 394/2002-194, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze v záhlaví označeném do výroku, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10

ze dne 29. května 2002, č.j. Nc 1013/96-454, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2003

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu