30 Cdo 1609/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 1609/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné REGIOS, a. s. , se sídlem v Úholičkách 215, identifikační číslo osoby 46356487, zastoupené JUDr. Tomášem Vrchlabským, advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 87, proti povinnému J. T., zastoupenému JUDr. Janou Dvořákovou Závodskou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 23, pro 30.130,20 Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Milana Usnula, soudního exekutora se sídlem v Praze 9, Bryksova 763/46 pod sp. zn. 098 EX 00674/06, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze 7. ledna 2014, č. j. 16Co 468/2013-106, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení městského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním ze 16. dubna 2014 vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. dubna 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu