30 Cdo 1603/2002
Datum rozhodnutí: 15.07.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

30 Cdo 1603/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce J. S., zastoupeného advokátem, proti žalované A. P., zastoupené advokátkou, o určení vlastnictví a o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Mělníku, pod sp. zn. 7 C 1542/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne

20. února 2002, č.j. 26 Co 11/2002-66, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20.2.2002,

č.j. 26 Co 11/2002-66, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 23.8.2001, č.j. 7 C 1542/99-38, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu