30 Cdo 1601/2013
Datum rozhodnutí: 19.06.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 1601/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce P. Č. , o neúplném podání žalobce ze dne 4. srpna 2011, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 401/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. dubna 2013, č. j. 8 Co 881/2013-40, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. dubna 2013, č. j. 8 Co 881/2013-40, ve smyslu § 241b odst. 2, část věty před středníkem, § 104 odst. 2, věty třetí, a za užití § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť i přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. (zastoupení advokátem nebo notářem).
O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť v tomto řízení je jediným účastníkem pouze dovolatel, takže náhrada nákladů řízení mezi účastníky navzájem zde pojmově nepřichází v úvahu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 19. června 2013


JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu