30 Cdo 1555/2013
Datum rozhodnutí: 12.06.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
30 Cdo 1555/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy, ve věci žalobkyně PhDr. H. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 55.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 110/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2012, č. j. 30 Co 310/2012 - 119, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 6. 3. 2012, č. j. 21 C 110/2010 - 68.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, které podáním ze dne 20. 5. 2013, doručeným dovolacímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, vzala zpět.
Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen o. s. ř. ) podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil. Postupoval přitom podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), neboť rozsudek odvolacího soudu byl vydán dne 25. 9. 2012.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobkyně sice z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované v tomto řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 12. června 2013
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu