30 Cdo 1532/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1532/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce E. T. C. spol. s r. o., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M., a. s., zastoupenému advokátkou, o uložení povinnosti uveřejnit odpověď, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 98/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. února 2003, č. j. 1 Co 243/2002-66, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Jak vyplývá z obsahu spisu, dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. února 2003, č. j. 1 Co 243/2002-66, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2002, č. j. 32 C 98/2001-39, ve věci samé, není v označené věci přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

Protože takto by přípustnost dovolání v této věci mohla být založena pouze již jen ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., avšak dovolací soud v tomto případě neshledal, že by v posuzované věci k naplnění předpokladů tohoto ustanovení došlo, neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu