30 Cdo 1452/2014
Datum rozhodnutí: 22.05.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.30 Cdo 1452/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Matco, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 26425033, proti povinnému J. D., zastoupenému Mgr. Pavlem Rybářem, advokátem se sídlem v Sokolově, Slovenská 2136, pro 11.226,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17Nc 5843/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 2. srpna 2013, č. j. 15Co 334/2013-48, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud částečně potvrdil a částečně změnil usnesení z 29. května 2013, č. j. 17Nc 5843/2008-34, kterým okresní soud zastavil exekuci a rozhodl o nákladech řízení a exekuce, podal povinný dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu