30 Cdo 1442/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1442/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, k návrhu žalobce podle § 228 odst. 1 písm. a) a b) a § 229 odst. 1 písm. e) a c) o. s. ř. do usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 11. 2015, č. j. 7 C 60/93-666, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2016, č. j. 39 Co 412/2015-671, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 7 C 60/93, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2016, č. j. 39 Co 380/2016-708, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 9. 2016, č. j. 7 C 60/93-700, byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě pro zmatečnost a obnovu řízení proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím. Jmenované rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2016, č. j. 39 Co 380/2016-708, proti kterému podal žalobce dovolání. Jelikož žalobcovo podání nesplňovalo podmínky § 241 o. s. ř. byl žalobce k odstranění této vady vyzván usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2, které bylo žalobci doručeno dne 7. 2. 2017 (č. l. 713). Vada nebyla odstraněna.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř., dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu