30 Cdo 1409/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 1409/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné ČEZ prodej s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Duhová 425/1, identifikační číslo osoby 27232433, proti povinné BROOK & FANTASY s. r. o. , se sídlem v Praze 5 Stodůlkách, Přecechtělova 2496/28, pro 196.089,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33EXE 268/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 12. prosince 2013, č. j. 53Co 493/2013-73, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í : Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 12. prosince 2013, č. j. 53Co 493/2013-73, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 30. dubna 2014
JUDr. Vladimír M i k u š e k předseda senátu