30 Cdo 1407/2014
Datum rozhodnutí: 16.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 30 Cdo 1407/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v opatrovnické věci V. P. , osoby omezené ve svéprávnosti, t. č. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8, Ústavní 91, zastoupené opatrovníkem Městkou částí Praha 6, se sídlem v Praze 6, Čs. armády 23, o ustanovení opatrovníka, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. P 31/2013, o dovolání opatrovníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2013, č. j. 39 Co 141/2013-56, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud řízení o dovolání shora označeného opatrovníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2013, č. j. 39 Co 141/2013-56, který v průběhu dovolacího řízení své dovolání vzal zpět, ve smyslu § 243c odst. 3 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 poslední věta o. s. ř.)

V Brně dne 16. dubna 2014

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu