30 Cdo 1373/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1373/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. J., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 1 432 794 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 103/2014-85, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2015, č. j. 20 Co 262/2015-110, takto:
I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému rozsudku dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. a současně podal žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 5. 12. 2016, č. j. 28 C 103/2014-139, žádost dovolatele zamítl a usnesením ze dne 18. 1. 2017, č. j. 28 C 103/2014-143, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta. Dovolatel na výzvu nereagoval.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu