30 Cdo 1337/2017
Datum rozhodnutí: 24.05.2017
Dotčené předpisy: § 243 odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 1337/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci posuzovaného Z. J. , omezeného ve svéprávnosti, zastoupeného opatrovnicí JUDr. Hanou Zawislakovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Veleslavínova 371/19, za účasti Okresního státního zastupitelství v Opavě a Statutárního města Opavy, o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 14 Nc 1537/2015, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. září 2016, č. j. 14 Co 240/2016-89, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Ostravě (dále již odvolací soud ) rozsudkem ze dne 8. září 2016, č. j. 14 Co 240/2016-89, k odvolání posuzovaného změnil rozsudek Okresního soudu v Opavě (dále již soud prvního stupně ) ze dne 11. dubna 2016, č. j. 14 Nc 1537/2015-64, ve výroku I. (rozsah omezení svéprávnosti), jmenoval opatrovníkem posuzovaného Statutární město Opava s vymezením oprávnění a povinností plynoucích z výkonu této funkce, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal posuzovaný (dále již dovolatel ) sám dovolání ze dne 12. prosince 2016, které však po konzultaci se svojí procesní opatrovatelkou JUDr. Hanou Zawislakovou (viz č. l. 125) vzal podáním ze dne 3. 3. 2017 zpět (č. l. 126).

S ohledem na výše učiněný procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243 odst. 3 věty druhé o. s. ř., s přihlédnutím k § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2017

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu