30 Cdo 1287/2003
Datum rozhodnutí: 22.01.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1287/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce T. S., zastoupeného advokátkou, proti žalované M. T., s.r.o., zastoupené advokátem, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené

u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 11 C 11/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. prosince 2002, č.j. 8 Co 718/2002-87, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě v záhlaví označenému, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 6. května 2002, č.j. 11 C 11/2001-66, ve věci samé není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu