2 VSPH 84/2016-P4-9
KSPH 40 INS 4135/2010 2 VSPH 84/2016-P4-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Hany Hanykýřové, bytem Pražská 104, Kouřim, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 4135/2010-P4-2 ze dne 6. října 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 40 INS 4135/2010-P4-2 ze dne 6.10.2015 rozhodl v insolvenčním řízení vedeném na majetek Hany Hanykýřové (dále jen dlužnice) o tom, že v řízení bude místo věřitele CETELEM ČR, a.s. pokračovat s věřitelem BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a.s. S poukazem na ust. § 107 občanského soudního řádu zdůvodnil rozhodnutí tím, že původní věřitel CETELEM ČR, a.s. zanikl ke dni 25.6.2015 bez likvidace fúzí sloučením s akciovou společností BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a.s., jež v plném rozsahu vstoupila do jeho práv a povinností, a s níž bude v řízení pokračovat, jakožto s jeho právním nástupcem.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Protože podáním ze dne 15.12.2015 vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14. ledna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková