2 VSPH 830/2014-A-16
KSHK 42 INS 6692/2014 2 VSPH 830/2014-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Karla Hnízda, bytem Všestary 67, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 6692/2014-A-8 ze dne 3. dubna 2014

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 6692/2014-A-8 ze dne 3.4.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se Karel Hnízdo (dále jen dlužník) domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 11.4.2014 včasné odvolání, jež však podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 15.10.2014 vzal zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková