2 VSPH 774/2016-B-27
KSCB 27 INS 22394/2012 2 VSPH 774/2016-B-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Richarda anonymizovano , anonymizovano , bytem Plánkova 816, Strakonice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 22394/2012-B-13 ze dne 6. ledna 2016

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 22394/2012-B-13 ze dne 6.1.2016 v bodě I. výroku zrušil oddlužení Richarda anonymizovano (dále jen dlužník) a v bodech II. a III. výroku prohlásil na jeho majetek konkurs a rozhodl, že bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání (doručené soudu prvého stupně dne 12.1.2016), jež však vzal podáním ze dne 20.5.2016 zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná isir.justi ce.cz