2 VSPH 703/2015-A-14
KSPL 65 INS 2965/2015 2 VSPH 703/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Markéty Dobrocsányiové, nar. 30.9.1979, bytem Těchlovice 65, pošta Stříbro, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 2965/2015-A-8 ze dne 20. března 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 65 INS 2965/2015-A-8 ze dne 20.3.2015 odmítl insolvenční návrh, jímž se Markéta Dobrocsányiová (dále jen dlužnice) domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice dne 7.4.2015 včasné odvolání, jež však podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 18.11.2015 vzala zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná