2 VSPH 643/2015-A-20
KSPH 62 INS 4930/2015 2 VSPH 643/2015-A-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Marcela Korpy, bytem Školní 678, Neratovice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 4930/2015-A-13 ze dne 16. března 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 62 INS 4930/2015-A-13 ze dne 16.3.2015 odmítl insolvenční návrh, jímž se Marcel Korpa (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud přezkoumal. Protože podáním ze dne 13.4.2015, jež bylo doručeno soudu prvního stupně dne 15.4.2015, vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. ledna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková