2 VSPH 567/2012-A-29
MSPH 78 INS 14986/2011 2 VSPH 567/2012-A-29

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Roberta Málka, místem podnikání Podléšková 2274/69, Praha 10, zahájené na návrh ALD Automotive, s.r.o., sídlem U Stavoservisu 527/1, Praha 10, zast. advokátem JUDr. Petrem Novotným, sídlem Platnéřská 2, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 14986/2011-A-19 ze dne 17.února 2012

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek Roberta Málka (dále jen dlužník), na jeho majetek se prohlašuje konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (body I., II. a IV. výroku), a že se insolvenčním správcem ustanovuje Paclík-insolvenční správce a spol., v.o.s. (bod III. výroku); v dalších výrocích promítl povinné náležitosti rozhodnutí o úpadku dle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona.

Proti bodům I. a II. výroku tohoto usnesení Městského soudu v Praze, jimiž bylo rozhodnuto o zjištění úpadku a prohlášení konkursu, podal dlužník včasné odvolání, které podáním ze dne 29.5.2012 vzal zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4.června 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová