2 VSPH 536/2012-A-87
KSPA 59 INS 11383/2010 2 VSPH 536/2012-A-87

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Štefana Klimka, bytem Pardubická 278, Opatovice nad Labem, zahájené na návrh Deutsche Leasing ČR, s.r.o., sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5, zast. advokátkou JUDr. Monikou Novotnou, sídlem Platnéřská 2, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 11383/2010-A-78 ze dne 15.prosince 2011

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 11383/2010-A-78 ze dne 15.12.2011 rozhodl o zjištění úpadku Štefana Klimka (dále jen dlužník) a o prohlášení konkursu na jeho majetek, kromě toho ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Davida Letošníka, rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení do 30 dnů, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatňují na majetku dlužníka, osoby, které mají vůči dlužníkovi závazky, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, na den 1.2.2012 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů a jmenoval prozatímní výbor.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, a to v rozsahu výroků, jimiž soud rozhodl o jeho úpadku a o prohlášení konkursu, se dlužník včas odvolal. Protože podáním ze dne 31.1.2012 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2.května 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová