2 VSPH 488/2011-B-271
KSPA 48 INS 6473/2009 2 VSPH 488/2011-B-271

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka PROMA CZ, s.r.o., sídlem Veská 35, Sezemice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-250 ze dne 25.března 2011

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-250 ze dne 25.3.2011 zamítl návrh PROMA CZ, s.r.o. (dále jen dlužník) na schválení reorganizačního plánu a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že insolvenčním správcem zůstává Ing. David Jánošík.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání způsobu řešení úpadku. Protože podáním ze dne 10.6.2011 vzal dlužník odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.června 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová