2 VSPH 406/2012-B-89
MSPH 93 INS 12251/2010 2 VSPH 406/2012-B-89

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka ROKO AERO, a.s., sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 12251/2010-B-66 ze dne 11.listopadu 2011

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 12251/2010-B-66 ze dne 11.11.2011 zamítl návrh, jímž se ROKO AERO, a.s. (dále jen dlužník) a ROKOSPOL, a.s. domáhaly zproštění Mgr. Ivy Frömlové funkce insolvenční správkyně dlužníka.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Protože podáním ze dne 19.3.2012 vzal odvolání zpět s tím, že usnesením ze dne 22.2.2012 zprostil insolvenční soud funkce dosavadní insolvenční správkyni a novým insolvenčním správcem ustanovil Ing. Radomíra Válka a odvolání pozbylo na významu, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. dubna 2012

JUDr. Jiří K a r e t a předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva