2 VSPH 390/2012-A-43
KSPL 20 INS 15110/2011 2 VSPH 390/2012-A-43

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL, a.s., sídlem Karlovarská 156/38, Cheb, zast. advokátem JUDr. Václavem Vladařem, sídlem Borská 13, Plzeň, do níž vstoupilo státní zastupitelství, zahájené na návrh a) DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA, a.s., sídlem Komenského náměstí 54, Zásmuky, zast. advokátem Mgr. Liborem Janků, sídlem Mánesova 13, Cheb, b) ELEKTRO EURON, s.r.o., sídlem Zelená 1844/6, Cheb, zast. advokátem JUDr. Ladislavem Kubíčkem, sídlem Mánesova 13, Cheb, c) ALFIX ČR, s.r.o., sídlem Korunovační 29, Praha 7, zast. Radimem Tauferem, sídlem Novoměstská 5, Brno, a d) JUDr. Marek Neustupný, sídlem U Mlékárny 290, Mariánské Lázně, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 15110/2011-A-26 ze dne 12.ledna 2012

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 15110/2011-A-26 ze dne 12.1.2012 rozhodl o zjištění úpadku ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL, a.s. (dále jen dlužník), insolvenčním správcem ustanovil Insolvenční agenturu, v.o.s., rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení do 17.2.2012, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatňují na majetku dlužníka, a na den 13.3.2012 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal. V odvolání uvedl, že je přesvědčen o tom, že v úpadku není, a že odvolání doplní do 10 dnů. Protože podáním ze dne 16.3.2012 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2.dubna 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová