2 VSPH 2258/2014-A-12
KSUL 71 INS 26951/2014 2 VSPH 2258/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Pavla Křepely, bytem Polní mez 419/4, pošta Ledvice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 26951/2014-A-6 ze dne 8. října 2014

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 71 INS 26951/2014-A-6 ze dne 8.10.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se Pavel Křepela (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Toto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem napadl dlužník podáním, jež označil jako odvolání proti němu a v němž uvedl, že s napadeným rozhodnutím nesouhlasí a odvolání doplní o odůvodnění dodatečně po návštěvě bezplatné právní poradny. Protože podáním ze dne 9.11.2014 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 20. listopadu 2014

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová