2 VSPH 2121/2016-B-167
MSPH 88 INS 19590/2012 2 VSPH 2121/2016-B-167

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka PhDr. Josefa Stavjaníka, bytem Anny Letenské 1206/6, Praha 2, o odvolání NEWTON Management, a.s., sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, zast. advokátkou JUDr. Kateřinou Malmstedt, Ph.D., sídlem Ostružinová 1794, Černošice, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 19590/2012-B-155 ze dne 30. srpna 2016

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 19590/2012-B-155 ze dne 30.8.2016 v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka PhDr. Josefa Stavjaníka povolil částečný rozvrh výtěžku zpeněžení souboru vozidel a insolvenčnímu správci Mgr. Ivu Tichovskému (dále jen správce) uložil, aby ho provedl; současně mu uložil povinnosti s tím související.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se včas odvolal věřitel NEWTON Management, a.s. a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a návrh správce na povolení částečného rozvrhu zamítl. Protože podáním ze dne 8.11.2016 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková isir.justi ce.cz