2 VSPH 2084/2013-B-90
MSPH 79 INS 10350/2012 2 VSPH 2084/2013-B-90

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice CAMURRA, s.r.o., sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10, o odvoláních a) SILOP, a.s. v likvidaci, sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava, b) BRACKELS LIMITED, s.r.o., sídlem Kodaňská 649/20, Praha 10, a c) Richarda Vodičky, bytem J. Wericha 1746/3, Bruntál, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 10350/2012-B-69 ze dne 19. listopadu 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 10350/2012-B-69 ze dne 19.11.2013, jež bylo vyhlášeno na schůzi věřitelů konané téhož dne, zamítl návrh věřitelů č. 2 SILOP, a.s. v likvidaci, č. 43 BRACKELS LIMITED, s.r.o. a č. 44 Richarda Vodičky (dále jen odvolatelé) na zrušení usnesení schůze věřitelů o rozšíření stávajícího věřitelského výboru na pět členů.

Proti tomuto usnesení podali odvolatelé bezprostředně po jeho vyhlášení na schůzi věřitelů ústně do protokolu včasná odvolání, jež však podáními ze dne 22.11.2013 vzali v plném rozsahu zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová