2 VSPH 1930/2017-A-45
č. j. MSPH 77 INS 2774/2017 2 VSPH 1930/2017-A-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužníka: Fe MARKET-recyelíng, s. r. o., sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, IČO 25336754, zastoupená advokátem JUDr. Radkem Foralem, sídlem Masarykovo nám, 220, Napajedla, zahájené na návrh: Sběrné Suroviny UH, 5.12. 0., sídlem Průmyslová 1147, Uherské Hradiště, IČO 25599895, zastoupená advokátem Mgr. Romanem Kezniklem, LL.M., sídlem Palackého třída 2203/1556, Brno, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č. j MSPl l 77 INS 2774/2017-A-30 ze dne 22. srpna 2017 takto: I. Odvolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodnění:

Městský soud v Praze shora označeným usnesením v bodě I. výroku zastavil řízení o insolvenčním návrhu Sběrných surovin UH, s. r. o. (dále jen navrhovatel) směřujícím proti Fe MARKET-recycling, s, r. o. (dále jen dlužník), v bodě II. výroku uložil navrhovateli zaplatit dlužníkovi 8.222 Kč na náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce a v bodě III. výroku rozhodl o tom, že se po právní moci tohoto usnesení navrhovateli vrací záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000 Kč.

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení podal navrhovatel dne 23. 8. 2017 včasně odvolání, jež však podáním doručeným soudu prvého stupně dne 21. 12. 2017 vzal zpět.

Odvolací soud proto podle ust. Š 207 odst. 2 občanského soudního řádu odvolací řízení zastavil a o nákladech odvolacího řízení rozhodl s přihlédnutím k tomu, že navrhovatel sice zavinil zastavení odvolacího řízení, avšak dlužník v něm žádné náklady nevvnaložil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 8. ledna 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereaa Kulštrunková. č/yd/ŽW