2 VSPH 1879/2014-B-126
MSPH 96 INS 3581/2008 2 VSPH 1879/2014-B-126

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice VIBA HAZLOV, a.s., sídlem Žirovnická 2389, Praha 10, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Milana Edelmanna, sídlem Chrustenice 208, pošta Loděnice, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 3581/2008-B-120 ze dne 10. července 2014 takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 3581/2008-B-120 ze dne 10.7.2014 určil bývalému insolvenčnímu správci dlužnice VIBA HAZLOV, a.s. (dále jen dlužnice) JUDr. Pavlu Krýlovi podíl na celkové odměně za výkon jeho funkce v období od rozhodnutí o úpadku do doby, než byl schůzí věřitelů dne 11.12.2008 odvolán z funkce, ve výši 25 %, tj. 52.500,-Kč vč. DPH (bod I. výroku) a současnému insolvenčnímu správci dlužnice Mgr. Milanu Edelmannovi (dále jen správce) určil podíl na celkové odměně za výkon jeho funkce ve výši 75 %, tj. 157.991,22 Kč vč. DPH (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal správce dne 11.8.2014 blanketní odvolání, jež však podáním doručeným soudu prvého stupně dne 10.9.2014 vzal zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. září 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová