2 VSPH 178/2014-A-18
KSPL 27 INS 32124/2013 2 VSPH 178/2014-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Zdeňka Kašpara, bytem a místem podnikání Lesnická 238, Nepomuk-Dvorec, zahájené na návrh a) GENOR Finance, s.r.o., sídlem Zdařilá 817/8, Praha 4, a b) KLAUS Timber, a.s., sídlem Kladrubce 1, pošta Kasejovice, o odvolání navrhovatelky b) proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 32124/2013-A-9 ze dne 11. prosince 2013

takto:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího

řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným usnesením zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka Zdeňka Kašpara (dále jen dlužník) z důvodu, že GENOR Finance, s.r.o. (dále jen navrhovatelka a) vzala svůj insolvenční návrh vůči dlužníku zpět, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se do řízení přistoupivší KLAUS Timber, a.s. (dále jen navrhovatelka b) odvolala a požadovala, aby bylo zrušeno a aby bylo nově rozhodnuto tak, že se řízení zastavuje jen ve vztahu k navrhovatelce a). Podáním ze dne 10.1.2014 (č.d. A-15) vzala navrhovatelka b) odvolání zpět s odůvodněním, že napadené usnesení nedopatřením vyhodnotila jako usnesení, jímž se zastavuje celé insolvenční řízení, a nikoli insolvenční řízení jen ve vztahu k navrhovatelce a). Odvolací soud proto podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) odvolací řízení zastavil.

Při rozhodování o náhradě nákladů odvolacího řízení aplikoval odvolací soud ust. § 146 odst. 2 věty první OSŘ s tím, že navrhovatelka b) s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a navrhovatelce a) ani dlužnici podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová