2 VSPH 1749/2013-A-30
KSCB 26 INS 15715/2013 2 VSPH 1749/2013-A-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Drav Trans, s.r.o., sídlem Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, zast. advokátem JUDr. Petrem Stoklasem, sídlem Masná 1324/1, Ostrava, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 15715/2013-A-18 ze dne 9. září 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 15715/2013-A-18 ze dne 9.9.2013 zastavil insolvenční řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Drav Trans, s.r.o. (dále jen dlužník) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku, pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 11.10.2013 vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová