2 VSPH 1719/2012-A-33
MSPH 89 INS 21618/2012 2 VSPH 1719/2012-A-33

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Agentura BÁZE 3, s.r.o., sídlem Na Václavce 1789/22, Praha 5, zahájené na návrh Kavka Print, a.s., sídlem Dobrovského 203, Roztoky, zast. advokátem Mgr. Radkem Vachtlem, sídlem Římská 32, Praha 2, a KELI-PRO Centrum digitálního tisku, s.r.o., sídlem Navrátilova 1559/9, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, sídlem Bělohorská 163/185, Praha 6, o odvolání KELI-PRO Centrum digitálního tisku, s.r.o. proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 21618/2012-A-18 ze dne 5. listopadu 2012

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 89 INS 21618/2012-A-18 ze dne 5.11.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Kavka Print, a.s.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolala KELI-PRO Centrum digitálního tisku, s.r.o., která k insolvenčnímu řízení přistoupila návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 16.11.2012, a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Protože podáním ze dne 10.12.2012 doručeným soudu prvního stupně dne 24.1.2013 vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. O nákladech odvolacího řízení rozhodl s přihlédnutím k tomu, že KELI-PRO Centrum digitálního tisku, s.r.o. zavinila, že odvolací řízení muselo být zastaveno, ale ostatní účastníci řízení v něm žádné náklady nevynaložili.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31.ledna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva