2 VSPH 1640/2014-A-27
KSUL 69 INS 26325/2013 2 VSPH 1640/2014-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Radka Richtera, bytem Mošnova 1968/8, Ústí nad Labem, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 26325/2013-A-20 ze dne 11. července 2014

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 69 INS 26325/2013-A-20 ze dne 11.7.2014 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Radek Richter (dále jen dlužník) domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře, neboť dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 28.7.2014 blanketní odvolání, v němž uvedl, že je odůvodní nejpozději do 8.8.2014. Protože podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 18.8.2014 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. srpna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková