2 VSPH 1625/2015-B-300
KSUL 44 INS 2317/2009 2 VSPH 1625/2015-B-300

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka NOVAK CV, a.s., sídlem Ctiborova 1192/1, Chomutov, o odvoláních Gilberta Bielika, bytem Zahradní 5180, Chomutov, a Jindřicha Pastuszka, bytem Skalková 5205, Chomutov, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-259 ze dne 11. května 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-259 ze dne 11.5.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek NOVAK CV, a.s. (dále jen dlužník) schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce Ing. Václava Dlouhého (dále jen správce) ze dne 29.1.2015, rozhodl o zrušení konkursu vedeného na majetek dlužníka z důvodu, že jeho majetek je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a správci uložil povinnosti s tím související.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se včas odvolali věřitelé Gilbert Bielik a Jindřich Pastuszek a shodně požadovali, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvoláních vyjádřili nesouhlas s tím, jak byl výtěžek zpeněžení majetkové podstaty použit na uspokojení pohledávek věřitelů a na uspokojení nároků správce. Protože podáními ze dne 26.6.2015 vzali svá odvolání v plném rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná