2 VSPH 1569/2015-B-32
MSPH 77 INS 24918/2013 2 VSPH 1569/2015-B-32

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka PAŘÍZEK-VÝFUKY, s.r.o., sídlem Ocelkova 643/20, Praha 9, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání Bytového družstva Braník-Podolí, sídlem Dvorecká 28/789, Praha 4, zast. advokátkou Mgr. Petrou Gerlichovou, sídlem Španělská 742/6, Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 24918/2013-B-18 ze dne 2.června 2015

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 77 INS 24918/2013-B-18 ze dne 2. 6. 2015 rozhodl o zrušení konkursu vedeného na majetek dlužníka PAŘÍZEK-VÝFUKY, s.r.o. z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, a insolvenčnímu správci JUDr. Petru Konečnému uložil, aby mu do 20 dnů od právní moci tohoto usnesení písemně oznámil, zda splnil povinnosti dle ust. § 313 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal věřitel Bytové družstvo Braník-Podolí a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Protože podáním ze dne 17. 5. 2016 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík isir.justi ce.cz