2 VSPH 1525/2011-A-33
KSUL 44 INS 18663/2011 2 VSPH 1525/2011-A-33

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka VGPZ, s.r.o., sídlem Tyršova 952/10, Teplice, zahájené na návrh Pavla Pavlíka, místem podnikání V. Volfa 1330/14, České Budějovice, zast. advokátem JUDr. Vlastimilem Hájkem, sídlem Krajinská 33/5, České Budějovice, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 18663/2011-A-24 ze dne 11.listopadu 2011

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 18663/2011-A-24 ze dne 11.11.2011 zrušil usnesení č.j. KSUL 44 INS 18663/2011-A-18 ze dne 26.10.2011 a Pavlu Pavlíkovi (dále jen navrhovatel), jenž se insolvenčním návrhem domáhal vydání rozhodnutí o úpadku VGPZ, s.r.o. (dále jen dlužník), uložil, aby do pěti dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to v rozsahu výroku, jímž bylo uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Protože podáním ze dne 9.1.2012 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16.ledna 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová