2 VSPH 1492/2012-B-13
KSHK 40 INS 115/2012 2 VSPH 1492/2012-B-13

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Marie Pokorné, bytem Severní 639, Opočno, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 115/2012-B-6/celk.4 ze dne 6.září 2012

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným usnesením schválil oddlužení Marie Pokorné (dále též jen dlužnice) splátkovým kalendářem a stanovil podmínky jeho plnění.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 2.10.2012 vzala zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30.října 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová