2 VSPH 1458/2013-A-15
KSUL 69 INS 17267/2013 2 VSPH 1458/2013-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Bc. Veroniky Ješátkové, bytem Okružní 944/2, Most, zast. Borisem Jančíkem, bytem Hluboká cesta 518, Kryry, adresa pro doručovábí: Hamerská 297, Litvínov, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 17267/2013-A-8 ze dne 25. června 2013

takto:

Odvolací řízení s e zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 69 INS 17267/2013-A-8 ze dne 25.6.2013 odmítl insolvenční návrh, jímž se Bc. Veronika Ješátková (dále jen dlužnice) domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice dne 12.7.2013 blanketní odvolání, v němž uvedla, že odvolací důvody doplní do tří pracovních dnů. Protože podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 28.8.2013 vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová