2 VSPH 1452/2012-A-13
KSCB 26 INS 23477/2012 2 VSPH 1452/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Radky Keclíkové, bytem Tovární 255/72, Vimperk, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 23477/2012-A-5 ze dne 25.září 2012

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se Radka Keclíková (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které podáním ze dne 15.10.2012 vzala zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24.října 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová